,,NARÓD BEZ HISTORII BŁĄDZI, JAK CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI”-NORMAN DAVIES

Obelisk odsłonięty 8 maja 1965r

w 16 rocznicę śmierci

por.KBW Stanisława Mackiewicza

w Sinogórze.Zniszczony w 2018r.

Zdjęcie udostępnione przez

Żuromińską Grupę Historyczną

 

 

 

,,Pomniki znaczą ślady historii.Nie tylko przez to że utrwalają indywidualne rysy wielkich ludzi swojej epoki,nie tylko dlatego,że przekazują obrazy konkretnych faktów historycznych.Pomniki  znaczą ślady historii,bo razem z nią się zmieniają,bo wraz z historią ulegają w nich zmianom nie tylko konkretni ludzie i konkretne sprawy,ale stosunek do człowieka i jego spraw”.

(,,Przegląd Artystyczny nr.10-11-12/1950r.” Jadwiga Jarnuszkiewicz)

                         

 ,,…Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży…”

(,,Do Młodych” Adam Asnyk)

 

,,Zabierzcie narodowi pamiątki jego przeszłości, a w drugim pokoleniu przestanie być narodem.”

(,,Mein Kampf”-Adolf Hitler)

 

 

,,..Usuwanie pomników, to coś na kształt triumfalizmu, na jaki stać wszystkich małych ludzi odczuwających po tych aktach destrukcji satysfakcję…”

,,…Dla większości społeczeństwa w istocie to nie ma znaczenia, ponieważ świadomość historyczna jest bardzo słaba…”

,,Obserwator polityczny.pl” Niszczenie pomników przeszłości nie służy naszej przyszłości(19 października 2018r).

 

,,Myślę,że zawsze wyrastać będą młodzi chłopcy i dziewczęta marzący o budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.Dlatego Feliksowi Edmundowiczowi Dzierżyńskiemu pozostawiłbym jeden duży,socrealistyczny pomnik.Właśnie dla potomności,aby pamiętać,że jedna z nawiększych zbrodni wobec ludzkości spowodowana została chęcią uszczęśliwienia na siłę innych”

,,Krwawy Apostoł” Jerzy S.Łątka