OBELISK ŻOŁNIERZY KBW GOSTKOWO

Obelisk KBW w Gostkowie przy posesji nr.21.Zapewne obelisk już nie istnieje.
Obelisk KBW Gostkowo

We wsi Gostkowo w powiecie przasnyskim woj.Mazowieckie przy posesji nr.21 stał skromny obelisk z tablicą pamiątkową,upamętniający trzech poległych żołnierzy z Mazowieckiej Jednostki KBW poległych w tej miejscowości 2 marca 1949r. w walce z oddziałem ,,Orzyca”.Obelisk powstał dzięki staraniom mieszkańców,władz wsi i powiatu.Na tablicy wyryty był napis:

,,W TEJ MIEJSCOWOŚCI 2 MARCA 1949

ROKU POLEGLI WALCZĄC Z REAKCYJNĄ BANDĄ WIN

O BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ LUDU PRACUJĄCEGO POLSKI LUDOWEJ.

ŻOŁNIERZE MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI KBW

PPOR. JERZY BANASIAK

SZER. JAN RUSZNICA

SZER. EDWARD BALCERZAK

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”

Dwaj szeregowi których nazwiska widniały na tej tablicy pamiątkowej byli zaliczeni do Pocztu Chwały Bohaterów KBW. Obelisk w Gostkowie poległych żołnierzy KBW odsłonęty został uroczyście 2maja 1965 r.W uroczystości udział wzieli I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR,przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej,delegacje organizacji partyjnej z zakładów pracy,miejscowej jednostki MON,straży ogniowej,harcerze,miejscowej szkoły i okoliczni mieszkańcy.Uroczystość otworzył kierownik miejscowej szkoły i sekretarz Gromadzkiego Komitetu PZPR towarzysz Rajmund Szczepkowski.Przemówienie wygłosił członek egzekutywy KP PZPR i wiceprzewodniczący PRN tow.Jerzy Kołakowski.W imieniu dowództwa Mazowieckij Jednostki KBW przemawiał pułkownik magister Stanisław Stefańczyk,który dokonał odsłonięcia obelisku.Następnie uczennice deklamowały wiersze i śpiewały piosenki rewolucyjne i wojskowe.Przy dżwiękach werbli kompani honorowej Mazowieckiej Jednostki KBW delegacje i uczestnicy uroczystości złożyli pod obeliskiem wieńce i kwiaty.Na zakończenie towarzysz Grzegorz Nosarzewski sekretarz Zarządu Powiatowego ZBOWiD,przekazał obelisk pod opiekę uczniom szkół podstawowych w Gostkowie i Lesznie.

Obelisk w 2014 r.jeszcze stał najprawdopodobniej po wejściu w życie Ustawy Dekomunizacyjnej obelisk już nie istnieje.Bliźniaczy obelisk stał przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej we wsi Sinogóra,w powiecie żuromińskim w województwie mazowieckim,był poświęcony porucznikowi KBW Stanisławowi Mackiewiczowi.Porucznik był w ich kompani zcą dcy d/s politycznych,zginął 11.02.1949 r.w lesie pod wsią Sinogóra w walce z oddziałem NSZ,,Stryja”.

Jeżeli posiadasz zdjęcia z uroczystości odsłonięcia w/w obelisku lub jakieś informacje z nim związane to poproszę o kontakt na emaila.: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

,,Na Straży Nr. /1965r.