POMNIK GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO ASG WARSZAWA NR.-3

Uroczystość  odsłonięcia pomnika.
Uroczystość odsłonięcia pomnika.
Marszałek Polski Marian Spychalski podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.

W marcu 1962r. na terenie Akademii Sztabu Generalnego im.gen.Karola Świerczewskiego przy ul.Opaczewskiej 2(obecnie Banacha)odsłonięto pomnik gen.Karola Świerczewskiego.Był to już trzeci pomnik poświęcony ,,Walterowi”w Warszawie.Postawiony był w piętnastą rocznicę jego śmierci.Odsłonięcia pomnika dokonał Minister Obrony Narodowej Marszałek Polski Marian Spychalski.

Na terenie A.S.G. znajdowała się również tablica pamiątkowa poświęcona patronowi Akademii.Tablica została odsłonięta 2.11.1948r..Na uroczystości była rodzina Świerczewskiego,generalicja i zaproszeni goście.

Tablica pamiątkowa na ASG.

Na tablicy była płaskorzeźba z wizerunkiem Waltera i napis:

,,1897-1947

GENERAŁOWI BRONI

KAROLOWI

ŚWIERCZEWSKIEMU

ŻOŁNIERZOWI-REWOLUCJONIŚCIE

KTÓRY WALCZYŁ

NA POLACH BITEW POLSKI

ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

I HISZPANI

ZA WASZA WOLNOŚC I NASZĄ

AKADEMIA

SZTABU GENERALNEGO

WARSZAWA

W PAŹDZIERNIKU 1948”

Uroczystośc odsłonięcia tablicy w ASG.

Kiedy pomnik rozebrano i zdjęto tablicę,brak danych.Obecnie popiersie z pomnika i tablica pamiątkowa,która wisiała w ASG znajduje sie w magazynie Biura Wojskowego Historycznego.

Popiersie z pomnika.
Tablica która wisiała w budynku ASG.

Literatura:

,,XXlat ASG”(1967r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztabu_Generalnego