POMNIK GEN. ZYGMUNTA BERLINGA WARSZAWA

Pomnik gen. Zygmunta Berlinga.
Autr pomnika przy pracy.
Ul.Instalatorów 5 Warszawa.Generał w trakcie obróbki.
ul.Instalatorów 5 Warszawa.Prace nad pomnikiem trwają.
Generał jak żywy.

 

Autor pomnika byłY żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.Praca nad cokołem.

Pomnik gen.Zygmunta Berlinga stał przy rozjazdach Trasy Łazienkowskiej, na Saskiej Kępie w pobliżu mostu Łazienkowskiego, który nazwany był  imieniem generała w listopadzie 1981r.Zygmunt Berling związany był z Wojskiem Polskim od 1918r. 1943r był współorganizatorem i dowódcą 1 Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki.Od 1944r. był dowódcą 1 Armii Wojaka Polskiego. W latach 1948-1953 był komendantem w Akademii Sztabu Generalnego im.gen.Karola Świerczewskiego w Warszawie.Po śmierci generała podejęto myśl uczczenia dowódcy 1 Dywizji Piechoty specjalnym monumentem.Pomnik wykonał rzeźbiarz artysta Kazimierz Danielewicz były żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej,ps.,,Kizak”.Cały pomnik wraz  z cokołem miał wysokość 6m.Trzymetrowy cokół wykonany był z czerwonego piaskowca.Na cokole umieszczona była postać generała w białym szlachetnym marmurze rosyjskim ,,kojełga” ‚, nie ustępujący klasą kararyjskiemu.Postać generała była skierowana w kierunku Wisły, na Czerniaków, tam gdzie jego podkomendni dokonali nocą z 15 na 16 września 1944r. desantu, śpiesząc walczącym powstańcom warszawskim.W ręku trzymał lornetkę, zapewne obserwował krwawe zmagania na drugim brzegu rzeki.Frontową ścianę postumentu zdobił wyryty w piaskowcu orzeł tzw. ,,KURICA ”, a poniżej napis:

GENERAŁ BRONI

ZYGMUNT

BERLING

1896-1980 ”

 

 

 

Nadanie imienia Gen.Zygmunta Berlinga
mostowi Łazienkowskiemu i odsłonięcie  tablicy pamiątkowej.

 

 

Po 1989r. pomnik był często dewastowany i oblewany farbą przez środowiska prawicowe. 4 sierpnia 2019 rzeźba została rozbita, a na cokole namalowano Znak Polski Walczącej.Przypomnę Znak Polski Walczącej mówił o walce narodu polskiego z Niemieckimi Hitlerowcami, z tego co się orientuje Berling nie służył w jednostkach Hitlerowskich.Pomnik zapewne zniszczony przez dewastatora IV RP Adama Słomkę , człowieka odpowiedzialnego za zniszczenie wielu pomników w Polsce.

Rzeźbiarz, który wykonał ten pomnik Kazimierz Danielewicz ps. Kizak – żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w chwili zniszczenia pomnika już nie żył.Ciekawe co by powiedział na takie barbażyństwo?

Pomnik z namalowanym znakiem Polski Walczącej.

 

Pomnik po zniszczeniu.
Zmagazynowane szczątki pomnika.
Zmagazynowane szczątki pomnika.

Posiadasz zdjęcia z odsłonięcia pomnika Gen.Berlina to poproszę o kontakt na emaila: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki (1990r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Zygmunta_Berlinga_w_Warszawie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Danilewicz