POMNIK GEN. ZYGMUNTA BERLINGA WARSZAWA

Pomnik gen. Zygmunta Berlinga.
Autr pomnika przy pracy.
Ul.Instalatorów 5 Warszawa.Generał w trakcie obróbki.
ul.Instalatorów 5 Warszawa.Prace nad pomnikiem trwają.
Generał jak żywy.

 

Autor pomnika byłY żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.Praca nad cokołem.

Pomnik gen.Zygmunta Berlinga stał przy rozjazdach Trasy Łazienkowskiej, na Saskiej Kępie w pobliżu mostu Łazienkowskiego, który nazwany był  imieniem generała w listopadzie 1981r.Zygmunt Berling związany był z Wojskiem Polskim od 1918r. 1943r był współorganizatorem i dowódcą 1 Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki.Od 1944r. był dowódcą 1 Armii Wojaka Polskiego. W latach 1948-1953 był komendantem w Akademii Sztabu Generalnego im.gen.Karola Świerczewskiego w Warszawie.Po śmierci generała podejęto myśl uczczenia dowódcy 1 Dywizji Piechoty specjalnym monumentem.Pomnik wykonał rzeźbiarz artysta Kazimierz Danielewicz były żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej,ps.,,Kizak”.Cały pomnik wraz  z cokołem miał wysokość 6m.Trzymetrowy cokół wykonany był z czerwonego piaskowca.Na cokole umieszczona była postać generała w białym szlachetnym marmurze rosyjskim ,,kojełga” ‚, nie ustępujący klasą kararyjskiemu.Postać generała była skierowana w kierunku Wisły, na Czerniaków, tam gdzie jego podkomendni dokonali nocą z 15 na 16 września 1944r. desantu, śpiesząc walczącym powstańcom warszawskim.W ręku trzymał lornetkę, zapewne obserwował krwawe zmagania na drugim brzegu rzeki.Frontową ścianę postumentu zdobił wyryty w piaskowcu orzeł tzw. ,,KURICA ”, a poniżej napis:

GENERAŁ BRONI

ZYGMUNT

BERLING

1896-1980 ”

 

 

 

Nadanie imienia Gen.Zygmunta Berlinga
mostowi Łazienkowskiemu i odsłonięcie  tablicy pamiątkowej.

 

 

Po 1989r. pomnik był często dewastowany i oblewany farbą przez środowiska prawicowe. 4 sierpnia 2019 rzeźba została rozbita, a na cokole namalowano Znak Polski Walczącej.Przypomnę Znak Polski Walczącej mówił o walce narodu polskiego z Niemieckimi Hitlerowcami, z tego co się orientuje Berling nie służył w jednostkach Hitlerowskich.Pomnik zapewne zniszczony przez dewastatora IV RP Adama Słomkę , człowieka odpowiedzialnego za zniszczenie wielu pomników w Polsce.

Rzeźbiarz, który wykonał ten pomnik Kazimierz Danielewicz ps. Kizak – żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w chwili zniszczenia pomnika już nie żył.Ciekawe co by powiedział na takie barbażyństwo?

Pomnik z namalowanym znakiem Polski Walczącej.

 

Pomnik po zniszczeniu.
Zmagazynowane szczątki pomnika.
Zmagazynowane szczątki pomnika.

Posiadasz zdjęcia z odsłonięcia pomnika Gen.Berlina to poproszę o kontakt na emaila: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki (1990r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Zygmunta_Berlinga_w_Warszawie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Danilewicz

POMNIK GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO AWF WARSZAWA NR.-5

 

 

Pomnik gen.Świerczewskiego na AWF.

 

Świerczeski w pewnym sensie był sportowcem uwielbiał jeździectwo.Ulubionym jego wierzchowcem był ,,Pirat”widoczny na okładce ,,Płomyczka”.

 

 

Był to piąty pomnik w Warszawie poświęcony gen.Karolowi Świerczewskiemu.Pomnik Generała stał przy ul.Marymonckiej 90 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego,noszącej jego imię od 1949.Pomnik odsłonięto 3 października 1979r. w ramach obchodów 50-o lecia AWF.Popiersie było wykonane z granitu przez Alfonsa Karnego przy współpracy Henryka Leczkowskiego.Popiersie umieszczono na niewielkim postumencie przy głównym wejściu na teren Akademii.Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybyli sekretarz KC PZPR Alojzy Karkoszka,prezydent m.st.Warszawy Jerzy Majewski,rektor AWF Marian Skład,studenci i dawni absolwenci uczelni.

W  latach dziewięćdziesiątych pomnik został wyrzucony na tyły budynku uczelni gdzie leżał tam do października 2015r.Pomnik Świerczewskiego z AWF został przekazany do zbiorów Muzeum Zamojskich w Kozłówce.Na terenie AWF była jeszcze tablica pamiątkowa poświęcona generałowi odsłonięta  w 1949r. przez Prezesa WKS LEGIA gen.Jerzego Bordziłowskiego.Na tablicy była płaskorzeźba z wizerunkiem generała i napis:

,,GENERAŁOWI

KAROLOWI

ŚWIERCZEWSKIEMU

ŻOŁNIERZOWI

REWOLUCJONIŚCIE

BUDOWNICZEMU

POLSKI LUDOWEJ

AKADEMIA

WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO”

Tablicy zapewne już nie ma na uczelni co się z nią stało brak danych.

Odsłonięcie tablicy,po lewj gen.Jerzy Bordziłowski.

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki

https://tustolica.pl/glowa-swierczewskiego-w-krzakach-na-awf_68046

POMNIK GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO WARSZAWA NR.-4

Pomnik który stał przed głównym wejściem do fabryki.
Gazetka Zakładowa.

Czwarty pomnik ustawiony w Warszawie poświęcony gen.Karolowi Świerczewskiemu stał przy ul.Kasprzaka 29/31 przed głównym wejściem do Fabryki Wyrobów Precyzyjnych,której był patronem od 1948r.Pomnik został odsłonięty 20.października 1968r. w ramach obchodów 70-o lecia istnienia fabryki przez przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego.Autorem popiersia na pomniku był Gustaw Zemła.Popiersie wykonane było z brązu i ustawione było na postumencie na którym widniał napisem:

,,GENERAŁ

ŚWIERCZEWSKI”

Pomnik swojemu patronowi ufundowała załoga fabryki.

Fabryka powstała w latach siedemdziesiatych XIXw.W 1897r. z tokarni Gerlacha powstała firma ,,Gerlach-Pulst”.W tej właśnie firmie w latach 1912-1915 pracował Karol Świerczewski i wraz z nią był ewakuowany do Rosji.

Pomnik został rozebrany w 1990. Zdemontowane popiersie przewieziono do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki”(1990r.)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Karola_%C5%9Awierczewskiego_w_Warszawie_(Wola)

POMNIK GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO ASG WARSZAWA NR.-3

Uroczystość  odsłonięcia pomnika.
Uroczystość odsłonięcia pomnika.
Marszałek Polski Marian Spychalski podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.

W marcu 1962r. na terenie Akademii Sztabu Generalnego im.gen.Karola Świerczewskiego przy ul.Opaczewskiej 2(obecnie Banacha)odsłonięto pomnik gen.Karola Świerczewskiego.Był to już trzeci pomnik poświęcony ,,Walterowi”w Warszawie.Postawiony był w piętnastą rocznicę jego śmierci.Odsłonięcia pomnika dokonał Minister Obrony Narodowej Marszałek Polski Marian Spychalski.

Na terenie A.S.G. znajdowała się również tablica pamiątkowa poświęcona patronowi Akademii.Tablica została odsłonięta 2.11.1948r..Na uroczystości była rodzina Świerczewskiego,generalicja i zaproszeni goście.

Tablica pamiątkowa na ASG.

Na tablicy była płaskorzeźba z wizerunkiem Waltera i napis:

,,1897-1947

GENERAŁOWI BRONI

KAROLOWI

ŚWIERCZEWSKIEMU

ŻOŁNIERZOWI-REWOLUCJONIŚCIE

KTÓRY WALCZYŁ

NA POLACH BITEW POLSKI

ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

I HISZPANI

ZA WASZA WOLNOŚC I NASZĄ

AKADEMIA

SZTABU GENERALNEGO

WARSZAWA

W PAŹDZIERNIKU 1948”

Uroczystośc odsłonięcia tablicy w ASG.

Kiedy pomnik rozebrano i zdjęto tablicę,brak danych.Obecnie popiersie z pomnika i tablica pamiątkowa,która wisiała w ASG znajduje sie w magazynie Biura Wojskowego Historycznego.

Popiersie z pomnika.
Tablica która wisiała w budynku ASG.

Literatura:

,,XXlat ASG”(1967r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztabu_Generalnego

POMNIK WŁADYSŁAWA GOMUŁKI ,,FSO” WARSZAWA

Popiersie Władysława Gomułki jakie stało przed wejściem do FSO.
Władysław Gomułka I sekretarz KC PZPR od 21 października 1956
do 20 grudnia 1970.

 

 

 

W 35-o lecie powstania Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu przed główną bramą do fabryki przy ul.Stalingradzkiej(obecnie Jagiellońska) ustawiono pomnik z popiersiem Władysława Gomułki ps.,,WIESŁAW”.6-ego listopada 1986r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika,którego dokonał syn Gomułki pan Ryszard Strzelecki.Projekt pomnika i otoczenie opracował Tadeusz Wyrzykowski.Popiersie wykonał artysta-rzeźbiarz Stanisław Lisowski.Popiersie w brązie odlano w Zakładach Mechanicznych im.Marcelego Nowotki w Warszawie pry ul.Wolskiej 190.Opiekę nad pomnikiem powierzono oddziałowej organizacji partyjnej nr.-3 w FSO Żerań,do której należał Władysław Gomułka.Pomnik usunęły najprawdopodobniej władze miasta Warszawy na początku lat 90ątych XXw.

Fabryka Samochodów Osobowych był jednym z większych zakładów przemysłowych.W 1951r. zszedł z taśmy pierwszy  samochód M-20 Warszawa,w 1957r. uruchomiono produkcję Syren,a w 1967r. Polskiego Fiata 125p.W 1973r. zaprzestano produkcji Warszaw a podjęto produkcję Poloneza.Pod koniec lat osiemdziesiątych zakład zatrudniał 16 tysięcy pracowników.

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki (1990r.)

 

 

 

 

POMNIK KOŚCIUSZKOWCÓW WARSZAWA

Prace przy zagospodarowaniu otoczenia pomnika.
Prace przy zagospodarowaniu otoczenia pomnika.
Prace przy zagospodarowaniu otoczenia pomnika.

 

Projekt pomnika widoczny hełm zamiast rogatywki.

 

 

Na brzegu brzegu Wisły, w Warszawie stoi pomnik Kościuszkowców.Ustawiony jest w miejscu, gdzie żołnierze 1-ej Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki dotarli do Wisły, wyzwoliwszy Pragę z dnia 14.09.1944r. Pomnik upamiętnia ich wyniki w dziele wyzwolenia Warszawy.Pomysł zbudowania pomnika zrodził się wśród środowiska kombatanckich w czasie obchodów XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego. nagrody za pracę: Władysława Frycza z Warszawy, Andrzeja Kastena z Warszawy oraz Jerzego Kędziery i Szymona Wyrycha z Częstochowy.Na końcu wybrano projekt Andrzeja Kastena, zmieniono tylko w projekcie nakrycie nakrycie głowy żołnierza z hełmu na furażerkę. Figura żołnierza Kościuszkowca mierzy 11m., waży 48 ton i  dostawa z około 300 fragmentów. 7 października 1983r.w obchodów 40-o lecia powstania LWP odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, przez Przewodniki Rady Państwa Henryka Jabłońskiego w towarzystwie Włodzimierza Sokorskiego i gen.Floriana Siwickiego.Na uroczystość przybyli licznie mieszkańcy Warszawy i Wojsko Polskie.Następnie żołnierze I Dywizji Piechoty im.T .Kościuszki, weterani i młodzież poszukili prace przy zagospodarowaniu otoczenia pomnika.Po przygotowaniu terenu pod pomnik nastąpiła operacja transportu jego części na montaż.Ze względu na wagę i wymiary odlewów wyznaczono specjalną trasę przewozu z fabryki.Pomnik łącznie z nasypem i cokołem przekroczył wysokość 16m . jest widocznym akcentem architektonicznym na Pradze.

Pomnik odsłonił I sekretarz KC PZPR, Premier Rządu PRL, generał armii Wojciech Jaruzelski w dniu 17 stycznia 1985r. w ramach obchodów 40-o lecia wyzwolenia Warszawy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zwierzchnich władz władz i politycznych, kombatanci, weterani, delegacje zaprzyjaźnionych państw NRD, Bułgarii, Rumuni, Węgier, ZSRR i Ułan Bator, żołnierze Dywizji, grupy noszących imię Tadeusza Kościuszki.

,, Rysująca się wyraźnie na tle nieba sylwetka Kościuszkowca, z wysuniętą w stronę Wisły ręką, przywodzi obrazrzy I Armii, którzy dotarłszy do Wisły, przekroczyli ją aby pośpieszyć z pomocą warszawskim powstańcom, a następnie uczestli udział w wyzwoleniu lewobrzeżnej Warszawy.

 

Walki na Pradze.

 

 

Podziękowanie dla Kościuszkowca za walkę na Pradze.

 

Spotkanie Kościuszkowców z 10 pułku piechoty 4 Dywizji Piechoty im.Jana Kilińskiego zmieszkańcami Pragi 1944r.
,,Ppor.A.Kulinicz z małym przedstawicielem Pragi”
,,Mali mieszkańcy Pragi w pełnym uzbrojeniu”.
Żołnierz w letniej bluzie Wehrmachtu adoptowanej na mundur oficerski LWP.Zwraca na siebie uwagę wykończenie patek kołnierzowych.Tasiemki użyte do kołnierza Niemcy przyszywali na pagony.Guziki WH malowane typu groszek.W koalicyjkę wpięta odznaka POS.Orzełek na czapkę przyszywany.
Żołnierz LWP widoczny orzełek z koroną na rogatywce.

 

„ Przysięga żołnierzy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im.Tadeusza Kościuszki przed Pomnikiem Kościuszkowca w Warszawie.

,, W 2011 związku z realizacją projektu Port Praski pojawiły się plany przeniesienia monumentu w okolice mostu Świętokrzyskiego.

W dniu 14 maja 2013r. pod pomnikiem Kościuszkowców odbyły się uroczystości z okazji 70-ej rocznicy sformowania I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, jedne z ostatnich z wojska i władz Warszawy.Odbyła się ceremonia wojskowa i złożono wieńce. W uroczystości uczestniczyli: dowództwo Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Kompanią Honorową, dzielnicowe Warszawy-Pragi, kombatanci i weterani WP, delegacje organizacji społecznej i szkół. Obecni byli przedstawiciele Rosji i Białorusi, w osobach: Zastępcy Attache Wojskowego Federacji Rosyjskiej ppłk Eugeniusza ANPIŁOWA, Attache Wojskowego Republiki Białorusi płk Dymitra ŻUKOWA i przedstawiciele Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Obecnie otoczenie pomnika jest zaniedbane i dewastowane, mimo to nadal trwają przy nim skromne uroczystości bez udział wojska polskiego,władz państwowych.

Pomnik Kościuszkowców 19.05.2019r.
Pomnik Kościuszkowców 19.05.2019r.
Pomnik Kościuszkowców 19.05.2019r.

 

 

Otoczenie pomnika Kościuszkowców 19.05.2019r.

 

 

Jeżeli posiadasz zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tego pomnika to pisz na emaila: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

„Warszawskie Pomniki” Wiesław Głębocki

https://myvimu.com/exhibit/54777347-pomnik-kosciuszkowcow-warszawa-henryk-jablonski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Ko%C5%9Bciuszkowc%C3%B3w

Cenckiewicz obraża kombatantów 1. i 2. Armii Wojska Polskiego

 

 

 

OBELISK POLEGŁYCH MILICJANTÓW POMIECHÓWEK

Tablica pamiątkowa umieszczona na jednym z trzech kamieni obelisku paświęconego zamordowanym Milicjantom w Pomiechówku.

 

W Pomiechówku przy Dworcu kolejowym ustawiony był obelisk złożony z trzech kamieni,który upamiętniał trzech funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej,którzy zostali zabici 28.sierpnia 1950r. przez oddział Mieczysława Dziemieszkiewicza ps.,,Rój”  żołnierza NSZ-NZW.Na jednym z kamieni przymocowana była tabliczka z godłem PRL(Po 1989r. do godła dorobiono koronę)o treści:

,,W TYM MIEJSCU 28.08.1950r.

TRAGICZNIE ZGINELI FUNKCJONARIUSZE MO

kpr. WACŁAW DĄBROWSKI L.22

kpr.HENRYK ANTOSIK L.34

szer.ZYGMUNT ANTOSIK L.21”

,,Przebieg akcji. Jak można ustalić z zeznań świadków, Partyzanci NZW rozbroili posterunek Służby Ochrony Kolei, został wtedy zabity milicjant Henryk Antosiak. Następnie zatrzymali pociąg, w którym została przeprowadzona kontrola pasażerów. Rozbrojono dwóch oficerów LWP. Prawdopodobnie celem akcji był wysoko postawiony członek UB lub komunistycznych władz. Jak się jednak okazało nie było tej osoby wśród pasażerów.  „Rój” wygłosił antykomunistyczne przemówienie do zgromadzonych ludzi, mówiąc o rychłym wyzwoleniu i upadku komunizmu. Kiedy pociąg odjechał, na miejsce zdarzenia przyjechało dwóch milicjantów z Modlina, Zygmunt Antosiak i Wacław Dąbrowski, którzy również zostali zabici, aby żołnierze NZW mieli czas bezpiecznie się wycofać.  Była to jedna z wielu brawurowych akcji przeprowadzonych pod dowództwem Mieczysława Dziemieszkiewicza, który pod koniec swojej działalności przeniósł się również na teren powiatu Nowodworskiego. Świadek zdarzeń Władysław Majewski, który za sam fakt, że widział całe zajście został skazany na niespełna cztery lata więzienia.”

Bliższe informacje o poległych Milicjantach:

kpr.DĄBRĄWSKI WACŁAW s.Wacława ur.12.IX.1928r. pochodzenie robotnicze czł.ZMP,funkc. Posterunku MO w Pomiechówku,był żonaty w chwili śmierci miał 22 lata.

Kpr.ANTOSIK HENRYK s.Stanisława ur.25.XI.1916r czł.PZPR,funkcjonariusz Posterunku MO w Modlinie,był żonaty osierocił trójkę dzieci,w chwili śmierci miał 34 lata.

szer.ANTOSIK ZYGMUNT s.Stanisława ur.18.IV.1929r.,członek PPR później PZPR,funkcjonariusz posterunku MO w Zegrzu,kawaler,w chwili śmierci miał 21 lat.

W listach poległych jak widać są podane inne posterunki MIlicji niż w/w opisie.

1 marca 2018r. w ,,Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” została postawiona przy obelisku poległych Milicjantów na dworcu PKP w Pomiechówku,tablica upamiętniająca akcję zbrojną starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ,,ROJA” .W niedługim czasie usunięto z przestrzeni publicznej obelisk poległych Milicjantów.Bez komentarza.

Polecam przeczytać artykuł Aliny Zalewskiej z ,,TYGODNIKA CIECHANOWSKIEGO” nr.41 z 13.10.2015 roku pt.,,KIM BYŁ RÓJ?”.Znajdziecie tam opisy ,,Rycerskich”wyczynów ,,ROJA”.

Literatura:

,,Księga Pamięci Poległych Funkcjonariuszy SB,MO,ORMO”(1971r.)

,,Polegli w Walce o Władzę Ludową”(1970r.)

https://www.tc.ciechanow.pl/aktualnosc-13605-kim_byl__roj__.html#

 

POMNIK GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO TRASA W-Z WARSZAWA NR.-2

Pomnik ,, WALTERA ” W tle Dom bł. Aniceta.

 

Składanie wieńców i warta honorowa.W oddali widać tunel WZ.

 

Tunel WZ w tle.

 

Przy AL.gen Karola świerczewskiego (obecnie AL.Solidarności), u podnóża skarpy niedaleko wylotu z tunelu trasy WZ w kierunku zachodnim zabezpieczony był pomnik gen.Karola Świerczewskiego, był on na pomniku jego ustawionym w Warszawie.Popiersie Generała było wykonane z odlane z brązu, autor rzeźby był Alfred Jesion.Podstawą dla popiersia był trzystopniowy cokół wykonany z granitu.Na cokole wyryty był napis:

,, KAROL ŚWIERCZEWSKI

WALTER

1897-1947 ”

Pomnik został odsłonięty 28 marca 1957r. przez Stefana Harasimowskiego, który przy odsłonięciu powiedział między innymi:

,, Mija dziś obszar lat od dnia bohaterskiej śmierci Generała Karola Świerczewskiego-Waltera … Na pierwszej po wojnie taśmaowanej trasy gen.Świerczewskiego odsłaniamy dziś jego popiersie na wieczną pamięć wielkiego Polaka, patrioty, bohatera. ”

Pomnik został najprawdopodobniej usunięty w latach dziewięćdziesiątych, przez władze stolicy.

Inne ujęcie.

W tle widoczny dom św.Jałmużnika.

 

 

Po pomniku był prostokątna betonowa podstawa.Stan sierpień 2020r.W tle widoczny tunel WZ.

Uzupełnieniem pomnika była tablica z licencjami ,, Al. Gen. Karola Świerczewskiego ” na murze oporowym tunelu Trasy WZ, na wniosek polityków prawicy napis został usunięty.

Aleja Solidarności nieistniejąca tablica na murze oporowym przy Tunelu WZ.

,, Ulice i place zasługują sobie latami na nazwy, które noszą. Pozbawianie ich tych dawnych nazw na cześć jakichś nowszych wielkich ludzi jest objawem lenistwa i chęci wykręcenia się sianem z zakresu wdzięczności. Nie sztuką jest nazwać fragment miasta imieniem męża, który z epoką powstania tego fragmentu i jego historią niewiele zł. Sztuką i rzetelnym dowodem uznanie przystojniak na cześć bohatera nowej ulicy, która by swym stylemała stylowi ukształtowanych przez niego czasów ” (Jerzy Waldorf)

Przy Trasie WZ są schody ruchome łączące Al.Solidarności (dawniej gen. Karola Świerczewskiego) z placem Zamkowym.Przy wejście na schody ruchome od Al.Solidarności umieszczona jest tablica pamiątkowa informująca o nadaniu imienia Ul.Gen.Świerczewskiego.

 

 

 

Tablica przy Tunelu WZ.Stan sierpień 2020r.

Na tablicy widnieje napis: TRASA WZ

DNIA 22 LIPIEC 1949 ROKU

W PIĄTĄ ROCZNICĘ WYZWOLENIA POLSKI

I UTRWALANIA POLSKI LUDOWEJ

ODDANA ZOSTAŁA DO UŻYTKU

STOLICY

ALEJA IMIENIA GENERAŁA

KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO

WRAZ Z MOSTEM

ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM

ZBUDOWANA Z FUNDUSZÓW

CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA

WYSIŁKIEM LUDU PRACUJĄCEGO

POLSKI ”

 

Literatura:

„ Warszawskie Pomniki ” Wiesław Głębocki (1990r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmiany_nazw_ulic_i_plac%C3%B3w_w_Warszawie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trasa_W-Z_w_Warszawie