OBELISK ŻOŁNIERZY KBW GOSTKOWO

Obelisk KBW w Gostkowie przy posesji nr.21.Zapewne obelisk już nie istnieje.
Obelisk KBW Gostkowo

We wsi Gostkowo w powiecie przasnyskim woj.Mazowieckie przy posesji nr.21 stał skromny obelisk z tablicą pamiątkową,upamętniający trzech poległych żołnierzy z Mazowieckiej Jednostki KBW poległych w tej miejscowości 2 marca 1949r. w walce z oddziałem ,,Orzyca”.Obelisk powstał dzięki staraniom mieszkańców,władz wsi i powiatu.Na tablicy wyryty był napis:

,,W TEJ MIEJSCOWOŚCI 2 MARCA 1949

ROKU POLEGLI WALCZĄC Z REAKCYJNĄ BANDĄ WIN

O BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ LUDU PRACUJĄCEGO POLSKI LUDOWEJ.

ŻOŁNIERZE MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI KBW

PPOR. JERZY BANASIAK

SZER. JAN RUSZNICA

SZER. EDWARD BALCERZAK

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”

Dwaj szeregowi których nazwiska widniały na tej tablicy pamiątkowej byli zaliczeni do Pocztu Chwały Bohaterów KBW. Obelisk w Gostkowie poległych żołnierzy KBW odsłonęty został uroczyście 2maja 1965 r.W uroczystości udział wzieli I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR,przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej,delegacje organizacji partyjnej z zakładów pracy,miejscowej jednostki MON,straży ogniowej,harcerze,miejscowej szkoły i okoliczni mieszkańcy.Uroczystość otworzył kierownik miejscowej szkoły i sekretarz Gromadzkiego Komitetu PZPR towarzysz Rajmund Szczepkowski.Przemówienie wygłosił członek egzekutywy KP PZPR i wiceprzewodniczący PRN tow.Jerzy Kołakowski.W imieniu dowództwa Mazowieckij Jednostki KBW przemawiał pułkownik magister Stanisław Stefańczyk,który dokonał odsłonięcia obelisku.Następnie uczennice deklamowały wiersze i śpiewały piosenki rewolucyjne i wojskowe.Przy dżwiękach werbli kompani honorowej Mazowieckiej Jednostki KBW delegacje i uczestnicy uroczystości złożyli pod obeliskiem wieńce i kwiaty.Na zakończenie towarzysz Grzegorz Nosarzewski sekretarz Zarządu Powiatowego ZBOWiD,przekazał obelisk pod opiekę uczniom szkół podstawowych w Gostkowie i Lesznie.

Obelisk w 2014 r.jeszcze stał najprawdopodobniej po wejściu w życie Ustawy Dekomunizacyjnej obelisk już nie istnieje.Bliźniaczy obelisk stał przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej we wsi Sinogóra,w powiecie żuromińskim w województwie mazowieckim,był poświęcony porucznikowi KBW Stanisławowi Mackiewiczowi.Porucznik był w ich kompani zcą dcy d/s politycznych,zginął 11.02.1949 r.w lesie pod wsią Sinogóra w walce z oddziałem NSZ,,Stryja”.

Jeżeli posiadasz zdjęcia z uroczystości odsłonięcia w/w obelisku lub jakieś informacje z nim związane to poproszę o kontakt na emaila.: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

,,Na Straży Nr. /1965r.

OBELISK ARMII RADZIECKIEJ JANÓW PODLASKI

Obelisk stan pierwotny.
Tablica,która widniała na obelisku.
Obelisk stan przed zniszczeniem.Brak gwiazdy i tablicy.

 

W Janowie Podlaskim przy murze zespołu seminaryjnego w pobliżu dzwonnicy przy ul Siedleckiej,stał skromny obelisk na murowanym podwyższeniu,poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej,którzy polegli w lipcu 1944r.Na obelisku umieszczona była metalowa pięcioramienna gwiazda koloru czerwonego.Pod gwiazdą umieszczona była tabliczka pamiątkowa z brązu na której widniał napis.:

,,ŻOŁNIERZOM

ARMII CZERWONEJ

POLEGŁYM W WALCE

O WYZWOLENIE

JANOWA PODLASKIEGO

-1944-”

Żołnierze Radzieccy których upamiętniał w/w obelisk,polegli w Janowie Podlaskim podczas ofensywy „Bagration”.W dniach 22–24 czerwca 1944 wojska czterech frontów radzieckich rozpoczęły operację „Bagration” (Операция Багратион). 16 lipca wojska 1 Frontu Białoruskiego wyszły na rubież: stacja kolejowa Swisłocz,Prużana, rejon Janowa Podlaskiego,Milanowicze, wschodni brzeg rzeki Turia.

Operacja Bagration (Операция Багратион)przeprowadzona została w dniach 22 czerwca–31 sierpnia 1944 według koncepcji Marszałka ZSRR Konstantego Rokosowskiego, która doprowadziła do zniszczenia wojsk niemieckich Grupy Armii ,,Środek” na terenie Litwy, Białorusi i wschodniej Polski.

Schemat operacji ,,bagration”.

W związku z wejściem ustawy dekomunizacyjnej z 2016r. obelisk został zniszczony.

Literatura:

wikipedia

 

OBELISK PORUCZNIKA KBW STANISŁAWA MACKIEWICZA SINOGÓRA

Obelisk por.Stanisława Mackiewiczazdjęcie udostępnione przez Żuromińską Grupę Historyczną.

 

 

Por.Stanisław Mackiewicz.

 

W 16-ą rocznicę śmierci porucznika Stanisława Mackiewicza Bohatera Pocztu Chwały KBW,oficera politycznego Mazowieckiej Jednostki KBW z Góry Kalwarii przy ogrodzeniu szkoły we wsi Sinogóra  pow.Żuromin wybudowano skromny obelisk.Porucznik poległ w ataku na bunkier oddziału NSZ ,,Stryja” dn.11.II.1949r.

Uroczystość odsłonięcia obelisku odbyła się 8 maja 1965r.Na uroczystość przybył I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR,przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej,delegacje i młodzież szkolna.Jednostkę Mazowiecką reprezentował oficer Waldemar Gołębiewski.

Na obelisku wyryty był napis:

,,BRONIĄC WŁADZY ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEJ

I BEZPIECZEŃSTWA POLSKI LUDOWEJ

W WALCE z REAKCYJNĄ BANDĄ WiN

POLEGŁ W TYM TERENIE DNIA 11.II.1949 R.

WIERNY SYN LUDU PRACUJĄCEGO

ŻOŁNIERZ MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI KBW

por.STANISŁAW MACKIEWICZ

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”

Zdjęcie tablicy,która umieszczona była na

obelisku.Fotki udostępnione

przez Żuromińską Grupę Historyczną.

Dnia 1 kwietnia 2016 r. uchwalono w sejmie Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.)

W związku z tym władze gminy Lubowidz podjęły uchwałę o likwidacji w/w obelisku.Obelisk usunięto z przestrzeni publicznej w sierpniu 2018r.Obelisk w chwili zniszczenia miał 53 lata.

Sinogóra sierpień 2018r miejsce w którym stał obelisk.W tle Szkoła Podstawowa w Sinogórze.

Bliźniaczy obelisk stał w miejscowości Gostkowo i upamiętniał poległych żołnierzy KBW z oddziałem NZW ,,ORZYCA”.

Więcej wiadomości na temat porucznika Stanisława Mackiewicza w artykule ,,POCZET CHWAŁY KBW”.

Jeżeli posiadasz zdjęcia z uroczystości odsłonięcia obelisku lub inne informacje dotyczące tego obelisku to proszę o kontakt na emaila.: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

,,Ludzie Pierwszych Szeregów” Jerzy Rydłowski (1975r.)

,,Na Straży” Nr. /1965r.