OBELISK ARMII RADZIECKIEJ JANÓW PODLASKI

Obelisk stan pierwotny.
Tablica,która widniała na obelisku.
Obelisk stan przed zniszczeniem.Brak gwiazdy i tablicy.

 

W Janowie Podlaskim przy murze zespołu seminaryjnego w pobliżu dzwonnicy przy ul Siedleckiej,stał skromny obelisk na murowanym podwyższeniu,poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej,którzy polegli w lipcu 1944r.Na obelisku umieszczona była metalowa pięcioramienna gwiazda koloru czerwonego.Pod gwiazdą umieszczona była tabliczka pamiątkowa z brązu na której widniał napis.:

,,ŻOŁNIERZOM

ARMII CZERWONEJ

POLEGŁYM W WALCE

O WYZWOLENIE

JANOWA PODLASKIEGO

-1944-”

Żołnierze Radzieccy których upamiętniał w/w obelisk,polegli w Janowie Podlaskim podczas ofensywy „Bagration”.W dniach 22–24 czerwca 1944 wojska czterech frontów radzieckich rozpoczęły operację „Bagration” (Операция Багратион). 16 lipca wojska 1 Frontu Białoruskiego wyszły na rubież: stacja kolejowa Swisłocz,Prużana, rejon Janowa Podlaskiego,Milanowicze, wschodni brzeg rzeki Turia.

Operacja Bagration (Операция Багратион)przeprowadzona została w dniach 22 czerwca–31 sierpnia 1944 według koncepcji Marszałka ZSRR Konstantego Rokosowskiego, która doprowadziła do zniszczenia wojsk niemieckich Grupy Armii ,,Środek” na terenie Litwy, Białorusi i wschodniej Polski.

Schemat operacji ,,bagration”.

W związku z wejściem ustawy dekomunizacyjnej z 2016r. obelisk został zniszczony.

Literatura:

wikipedia