OBELISK PORUCZNIKA KBW STANISŁAWA MACKIEWICZA SINOGÓRA

Obelisk por.Stanisława Mackiewiczazdjęcie udostępnione przez Żuromińską Grupę Historyczną.

 

 

Por.Stanisław Mackiewicz.

 

W 16-ą rocznicę śmierci porucznika Stanisława Mackiewicza Bohatera Pocztu Chwały KBW,oficera politycznego Mazowieckiej Jednostki KBW z Góry Kalwarii przy ogrodzeniu szkoły we wsi Sinogóra  pow.Żuromin wybudowano skromny obelisk.Porucznik poległ w ataku na bunkier oddziału NSZ ,,Stryja” dn.11.II.1949r.

Uroczystość odsłonięcia obelisku odbyła się 8 maja 1965r.Na uroczystość przybył I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR,przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej,delegacje i młodzież szkolna.Jednostkę Mazowiecką reprezentował oficer Waldemar Gołębiewski.

Na obelisku wyryty był napis:

,,BRONIĄC WŁADZY ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEJ

I BEZPIECZEŃSTWA POLSKI LUDOWEJ

W WALCE z REAKCYJNĄ BANDĄ WiN

POLEGŁ W TYM TERENIE DNIA 11.II.1949 R.

WIERNY SYN LUDU PRACUJĄCEGO

ŻOŁNIERZ MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI KBW

por.STANISŁAW MACKIEWICZ

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”

Zdjęcie tablicy,która umieszczona była na

obelisku.Fotki udostępnione

przez Żuromińską Grupę Historyczną.

Dnia 1 kwietnia 2016 r. uchwalono w sejmie Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.)

W związku z tym władze gminy Lubowidz podjęły uchwałę o likwidacji w/w obelisku.Obelisk usunięto z przestrzeni publicznej w sierpniu 2018r.Obelisk w chwili zniszczenia miał 53 lata.

Sinogóra sierpień 2018r miejsce w którym stał obelisk.W tle Szkoła Podstawowa w Sinogórze.

Bliźniaczy obelisk stał w miejscowości Gostkowo i upamiętniał poległych żołnierzy KBW z oddziałem NZW ,,ORZYCA”.

Więcej wiadomości na temat porucznika Stanisława Mackiewicza w artykule ,,POCZET CHWAŁY KBW”.

Jeżeli posiadasz zdjęcia z uroczystości odsłonięcia obelisku lub inne informacje dotyczące tego obelisku to proszę o kontakt na emaila.: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

,,Ludzie Pierwszych Szeregów” Jerzy Rydłowski (1975r.)

,,Na Straży” Nr. /1965r.