POMNIK GEN. ZYGMUNTA BERLINGA WARSZAWA

Pomnik gen. Zygmunta Berlinga.
Autr pomnika przy pracy.
Ul.Instalatorów 5 Warszawa.Generał w trakcie obróbki.
ul.Instalatorów 5 Warszawa.Prace nad pomnikiem trwają.
Generał jak żywy.

 

Autor pomnika byłY żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.Praca nad cokołem.

Pomnik gen.Zygmunta Berlinga stał przy rozjazdach Trasy Łazienkowskiej, na Saskiej Kępie w pobliżu mostu Łazienkowskiego, który nazwany był  imieniem generała w listopadzie 1981r.Zygmunt Berling związany był z Wojskiem Polskim od 1918r. 1943r był współorganizatorem i dowódcą 1 Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki.Od 1944r. był dowódcą 1 Armii Wojaka Polskiego. W latach 1948-1953 był komendantem w Akademii Sztabu Generalnego im.gen.Karola Świerczewskiego w Warszawie.Po śmierci generała podejęto myśl uczczenia dowódcy 1 Dywizji Piechoty specjalnym monumentem.Pomnik wykonał rzeźbiarz artysta Kazimierz Danielewicz były żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej,ps.,,Kizak”.Cały pomnik wraz  z cokołem miał wysokość 6m.Trzymetrowy cokół wykonany był z czerwonego piaskowca.Na cokole umieszczona była postać generała w białym szlachetnym marmurze rosyjskim ,,kojełga” ‚, nie ustępujący klasą kararyjskiemu.Postać generała była skierowana w kierunku Wisły, na Czerniaków, tam gdzie jego podkomendni dokonali nocą z 15 na 16 września 1944r. desantu, śpiesząc walczącym powstańcom warszawskim.W ręku trzymał lornetkę, zapewne obserwował krwawe zmagania na drugim brzegu rzeki.Frontową ścianę postumentu zdobił wyryty w piaskowcu orzeł tzw. ,,KURICA ”, a poniżej napis:

GENERAŁ BRONI

ZYGMUNT

BERLING

1896-1980 ”

 

 

 

Nadanie imienia Gen.Zygmunta Berlinga
mostowi Łazienkowskiemu i odsłonięcie  tablicy pamiątkowej.

 

 

Po 1989r. pomnik był często dewastowany i oblewany farbą przez środowiska prawicowe. 4 sierpnia 2019 rzeźba została rozbita, a na cokole namalowano Znak Polski Walczącej.Przypomnę Znak Polski Walczącej mówił o walce narodu polskiego z Niemieckimi Hitlerowcami, z tego co się orientuje Berling nie służył w jednostkach Hitlerowskich.Pomnik zapewne zniszczony przez dewastatora IV RP Adama Słomkę , człowieka odpowiedzialnego za zniszczenie wielu pomników w Polsce.

Rzeźbiarz, który wykonał ten pomnik Kazimierz Danielewicz ps. Kizak – żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w chwili zniszczenia pomnika już nie żył.Ciekawe co by powiedział na takie barbażyństwo?

Pomnik z namalowanym znakiem Polski Walczącej.

 

Pomnik po zniszczeniu.
Zmagazynowane szczątki pomnika.
Zmagazynowane szczątki pomnika.

Posiadasz zdjęcia z odsłonięcia pomnika Gen.Berlina to poproszę o kontakt na emaila: 9sabadach1@wp.pl

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki (1990r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Zygmunta_Berlinga_w_Warszawie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Danilewicz

POMNIK GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO AWF WARSZAWA NR.-5

 

 

Pomnik gen.Świerczewskiego na AWF.

 

Świerczeski w pewnym sensie był sportowcem uwielbiał jeździectwo.Ulubionym jego wierzchowcem był ,,Pirat”widoczny na okładce ,,Płomyczka”.

 

 

Był to piąty pomnik w Warszawie poświęcony gen.Karolowi Świerczewskiemu.Pomnik Generała stał przy ul.Marymonckiej 90 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego,noszącej jego imię od 1949.Pomnik odsłonięto 3 października 1979r. w ramach obchodów 50-o lecia AWF.Popiersie było wykonane z granitu przez Alfonsa Karnego przy współpracy Henryka Leczkowskiego.Popiersie umieszczono na niewielkim postumencie przy głównym wejściu na teren Akademii.Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybyli sekretarz KC PZPR Alojzy Karkoszka,prezydent m.st.Warszawy Jerzy Majewski,rektor AWF Marian Skład,studenci i dawni absolwenci uczelni.

W  latach dziewięćdziesiątych pomnik został wyrzucony na tyły budynku uczelni gdzie leżał tam do października 2015r.Pomnik Świerczewskiego z AWF został przekazany do zbiorów Muzeum Zamojskich w Kozłówce.Na terenie AWF była jeszcze tablica pamiątkowa poświęcona generałowi odsłonięta  w 1949r. przez Prezesa WKS LEGIA gen.Jerzego Bordziłowskiego.Na tablicy była płaskorzeźba z wizerunkiem generała i napis:

,,GENERAŁOWI

KAROLOWI

ŚWIERCZEWSKIEMU

ŻOŁNIERZOWI

REWOLUCJONIŚCIE

BUDOWNICZEMU

POLSKI LUDOWEJ

AKADEMIA

WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO”

Tablicy zapewne już nie ma na uczelni co się z nią stało brak danych.

Odsłonięcie tablicy,po lewj gen.Jerzy Bordziłowski.

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki

https://tustolica.pl/glowa-swierczewskiego-w-krzakach-na-awf_68046

POMNIK GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO WARSZAWA NR.-4

Pomnik który stał przed głównym wejściem do fabryki.
Gazetka Zakładowa.

Czwarty pomnik ustawiony w Warszawie poświęcony gen.Karolowi Świerczewskiemu stał przy ul.Kasprzaka 29/31 przed głównym wejściem do Fabryki Wyrobów Precyzyjnych,której był patronem od 1948r.Pomnik został odsłonięty 20.października 1968r. w ramach obchodów 70-o lecia istnienia fabryki przez przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego.Autorem popiersia na pomniku był Gustaw Zemła.Popiersie wykonane było z brązu i ustawione było na postumencie na którym widniał napisem:

,,GENERAŁ

ŚWIERCZEWSKI”

Pomnik swojemu patronowi ufundowała załoga fabryki.

Fabryka powstała w latach siedemdziesiatych XIXw.W 1897r. z tokarni Gerlacha powstała firma ,,Gerlach-Pulst”.W tej właśnie firmie w latach 1912-1915 pracował Karol Świerczewski i wraz z nią był ewakuowany do Rosji.

Pomnik został rozebrany w 1990. Zdemontowane popiersie przewieziono do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Literatura:

,,Warszawskie Pomniki”Wiesław Głębocki”(1990r.)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Karola_%C5%9Awierczewskiego_w_Warszawie_(Wola)

POMNIK GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO ASG WARSZAWA NR.-3

Uroczystość  odsłonięcia pomnika.
Uroczystość odsłonięcia pomnika.
Marszałek Polski Marian Spychalski podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.

W marcu 1962r. na terenie Akademii Sztabu Generalnego im.gen.Karola Świerczewskiego przy ul.Opaczewskiej 2(obecnie Banacha)odsłonięto pomnik gen.Karola Świerczewskiego.Był to już trzeci pomnik poświęcony ,,Walterowi”w Warszawie.Postawiony był w piętnastą rocznicę jego śmierci.Odsłonięcia pomnika dokonał Minister Obrony Narodowej Marszałek Polski Marian Spychalski.

Na terenie A.S.G. znajdowała się również tablica pamiątkowa poświęcona patronowi Akademii.Tablica została odsłonięta 2.11.1948r..Na uroczystości była rodzina Świerczewskiego,generalicja i zaproszeni goście.

Tablica pamiątkowa na ASG.

Na tablicy była płaskorzeźba z wizerunkiem Waltera i napis:

,,1897-1947

GENERAŁOWI BRONI

KAROLOWI

ŚWIERCZEWSKIEMU

ŻOŁNIERZOWI-REWOLUCJONIŚCIE

KTÓRY WALCZYŁ

NA POLACH BITEW POLSKI

ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

I HISZPANI

ZA WASZA WOLNOŚC I NASZĄ

AKADEMIA

SZTABU GENERALNEGO

WARSZAWA

W PAŹDZIERNIKU 1948”

Uroczystośc odsłonięcia tablicy w ASG.

Kiedy pomnik rozebrano i zdjęto tablicę,brak danych.Obecnie popiersie z pomnika i tablica pamiątkowa,która wisiała w ASG znajduje sie w magazynie Biura Wojskowego Historycznego.

Popiersie z pomnika.
Tablica która wisiała w budynku ASG.

Literatura:

,,XXlat ASG”(1967r.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztabu_Generalnego